Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences

2023: 09 (Special Issue)

BNEJSS 2023 (09) Special Issue  - Cover Page and Contents

Cover

Inner Cover (Indexing)

Contents

 

Articles

Page Number

Aynur SEFERLİ

Edebiyyatda Hayder Aliyev Karakteri

Character of Hayder Aliyev In Fiction Literature

1-9

Judit PÓTÓ

Are Classic Organisational Theories Still Valid? – How and When to Use a Classic Theory in the World of Rapid Change

10-16

Alerta BASHA, Santina DERVISHI, Sara HOXHA

Title: The Impact of Gender Equality and Inequality in Albanian Society Today

17-24

Nevin AYDIN

Akıllı Şehirlerde Büyük Veri

Big Data in Smart Cities

25-30

Begümhan TURGUT

Endüstri 4.0 ve İş Gücü Niteliklerinin Değişimi

Industry 4.0: Impact on Future of Work

31-44

Ebru IRMAK, Muaffak SARIOĞLU

The Effect Of Local Administrations On Rural Development: The Example Of The Village Of Büyünlü

45-54

Enes AMET

OECD Ülkelerinde Yeşil Ekonomik Dönüşüm

Green Economic Transformation of OECD Countries

55-62

Süleyman İNAN, Taner AYDOĞDU, Kıymet AYDOĞDU, Zeynep ÖZDEMİR, Mehmet KIRIŞ, Faruk Zeki ELGÜN, Şennur ELGÜN

Öğretmenlerin Örgütsel Adaletsizlik İle Üretkenlik Karşıtı Davranış Arasındaki İlişkilerin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma

A Study on the Relationship Between Teachers' Organisational Injustice and Counterproductive Behaviour

63-69

Gerta GOGO, Fiqiri BAHOLLI, Albana GJONI

The Factors that Determine Financial Freedom of a Country: Case of Albania

70-76

Gülşah ADIYAMAN, Mehmet Tarık AKSOY, Yasin KÜÇÜKKILIÇ, Hava AKMAN, Nurdoğan UYSAL

Okul Yöneticilerinde İş Yaşam Dengesinin İşe Tutkunluk Üzerine Etkisi

The Effect of Work Life Balance on Job Passion in School Administrators

77-82

Wisam SAMARAH

COVID-19 and the Path of the Jordanian Economy to a Competitive Economy

83-89

Doğancan KURBAN, Gökhan ZENGİN

Sürdürülebilir Kent Yaklaşımlarından Kentsel ve Topraksız Tarım: Paris, Barselona ve İzmir Örnekler

Urban Agriculture and Hydroponic from Sustainable Urban Approaches: Examples of Paris, Barcelona and Izmir

90-101

Onur ÖZTÜRK, Salih MEMİŞ

E-Ticarete Markalaşma Süreci ve Bir Uygulama

E-Commerce Branding Process and A Survey

102-116

Zaiga OZOLINA, Biruta SLOKA

Factors Affecting Mussel Farming Development As Nutrient Removal Option In The Baltic Sea

117-122

Engin GÖKMEN, Tamer UMUT, İlker GEDİK, Alaaddin HARMANYERİ

Okul Yöneticilerinin Karar Verme Stilleri ve İlişkili Değişkenlerin Belirlenmesi

Decision-Making Styles of School Administrators and Determination of Related Variables

123-130

Görkem ALTINTAŞ ATASOY

Engelli Olan ve Engelli Olmayan Bireylerde Aleksitimi Düzeylerinin Karşılaştırmalı Şekilde Değerlendirilmesi

Comparative Evaluation of Alexithymia Levels in Disabled and Non-Disabled Individuals

131-136

Hülya YETKİN AY, Nebil Erol ÖZLÜ, Sevda YETKİN, Şeref KESKİN

Öğretmen Algılarına Göre Örgütsel Stres ile Performans Arasındaki İlişki

The Relationship Between Organizational Stress and Performance According to Teacher Perceptions

137-142

Emilija GJORGJIOSKA, Monika Angeloska DICHOVSKA, Meri BOSHKOSKA

The Franchise Business Model as a Concept for Entrepreneurial Development: Opportunities and Legal Aspect - the Case of Republic of North Macedonia

143-149

Çağlar ÖZER

Kuruluşundan Günümüze Türk Devletleri Teşkilatı

The Organization Of Turkic States- From Past To Present

150-161

Instuctions to Authors

Yazım Kuralları

 
Go to top