Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences

2023: 09 (01)

BNEJSS 2023 (09) 01  - Cover Page and Contents

Cover

Inner Cover (Indexing)

Contents

 

Articles

Page Number

Nihat Kamil ANIL, Ayşe ANIL

2022 Yılı Düzenlemeleri ile Şirketlere Yönelik İhracat Destekleri

Export Promotions for Companies amended in 2022

1-16

Zafer CESUR, Tayfun GÜVEN

Tüketicilerin Çevreye Yönelik Tutumlarının Çevre Dostu Ürün Satın Alma Niyeti ve Davranışı Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi

Investigation Of The Effects Of Consumers' Attitudes Towards The Environment On The Intention And Purchasing Behavior Of Buying Environmentally Friendly Products

17-24

Ingrid KONOMI, Albana GJONI, Gerta GOGO, Elona FEJZAJ, Klaudia HOXHA

Human Resources Audit in Albania

25-31

Ingrid KONOMI, Albana GJONI, Etleva MUÇA, Elona FEJZAJ

Tobacco Taxation in Albania

32-37

Emilija GJORGJIOSKA, Dijana GORGIEVA

Objective Arbitrability Of Industrial Property Disputes

38-45

Haktan Can KAYACAN, Nevin DEMİRBAŞ

İzmir İlinde Yaşayan Tüketicilerin Yöresel Gıdalara Yönelik Gıda Güvenliği Algısını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Determining the Factors Affecting the Perception of Food Safety towards Local Foods of Consumers Living in İzmir Province

46-53

Sevinç SAKARYA MADEN, Hatice PALABIYIK

Almanca Yabancı Dil Dersinde Karşılaştırmalı Dil Bilgisi: Almanca, Türkçe ve İngilizce'de İsmin Halindeki Farklılıklar

Kontrastive Grammatik im DaF-Unterricht: Kasusunterschiede im Deutschen, Türkischen und Englischen

54-69

Kemal YAMAN, Mehmet KAYA

Göç Kavramı ve Türkiye’de Göç Tarihi Üzerine Bir Araştırma

A Study on the Concept of Migration and the History of Migration in Türkiye

70-74

Tuba PARLAR, Fatih Sinan ESEN

Post-Covid-19 Döneminde Sağlık Bilişimi ve Yapay Zekâ Kullanımı Üzerine Bir Bibliyometrik Analiz

A Bibliometric Analysis of Health Informatics and Artificial Intelligence in Post-Covid-19 Period

75-83

Rona TURANLI, Ünal Halit ÖZDEN, Deniz GERÇEKER

Cocoso Yöntemi ile Eni İyi Yaşanabilir Avrupa Ülkeleri Başkentlerinin Sıralanması

Ranking The Most Livable European Countries Capitals With Cocoso Method

84-95

Nihat Kamil ANIL, Ayşe ANIL

2022 Yılı Düzenlemeleri ile Yararlanıcılara Yönelik Yeni E-İhracat Destekleri

E-Export Promotions for Companies amended in 2022

96-108

Büşra Şafak KILIÇ, Nurcan ÖZKAN

Simülasyon Destekli Çevre Eğitiminin Öğretmen Adaylarının Çevresel Başarısına Etkisi

The Effect of Simulation- Supported Environmental Education on the Environmental Success of Teacher Candidates

109-118

Havva ARABACI, Nurcan ÖZKAN

Environmental and Economic Benefits of Recycling PET Bottles

PET Şişelerin Geri Dönüşümünün Çevresel ve Ekonomik Faydaları

119-125

Burak BUDAKOĞLU

Okul Yöneticilerinin Problem Çözme Beceri Düzeylerinin İncelenmesi: Üsküdar Örneği

Examining the Problem Solving Skill Levels of School Administrators: The Case of Üsküdar

126-131

Canan KARAKUŞ, Dilan GÜL

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Motivasyon Düzeylerinin İncelenmesi: Küçükçekmece Örneği

Examining the Motivation Levels of Preschool Teachers: The Case of Küçükçekmece

132-138

Instuctions to Authors

Yazım Kuralları

 
Go to top