Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences

2022: 08 (04)

BNEJSS 2022 (08) 04  - Cover Page and Contents

Cover

Inner Cover (Indexing)

Contents

 

Articles

Page Number

Serpil YILMAZ, İdris KORALTAN

Balıkçı Gemilerinden Kaynaklanan Kirlilik Nedenleri ve Olası Çözümleri

Causes of Pollution from Fishing Vessels and Possible Solutions

1-7

Gökhan UNAKITAN, Büşra Sadakat TURAK

Şeker Pancarında Uygulanan Tarım Politikalarının Analizi

An Analysis of Agricultural Policies Applied on Sugar Beet

8-13

Emilija GJORGJIOSKA, Jordan DELEV

Comparative Analysis of Jurisdiction of the Civil Courts in Industrial Property Disputes in the Republic of North Macedonia and in the Republic of Türkiye

14-24

Resül YAZICI

Sürdürülebilir Ekonomiye Geçiş Sürecinde Uluslararası Standartların Rolü: Sosyal Uygunluk Kriterleri

The Role of International Standards in the Transition to a Sustainable Economy: Social Compliance Criteria

25-32

Nihat Kamil ANIL

Pandeminin Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Dış Ticaretine Etkileri

Impact of Pandemic on International Trade of Developed and Developing Countries

33-46

Instuctions to Authors

Yazım Kuralları

 
Go to top