Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences

2019: 05 (04)

BNEJSS 2019 (05) 04  - Cover Page and Contents

Cover

Inner Cover (Indexing)

Contents

 

Articles

Page Number

Hüseyin Safa ÜNAL

The Effect of ICT Usage on the Tax Evasion

1-8

Aynur AKATA

A Discussion on the Evaluation of RTD Supports on Innovative Performance of SME’s in Turkey

9-15

Ayşenur ALTINAY, Saadet Yağmur KUMCU, Özden Sevgi AKINCI

Bardağı Taşıran Son Damla, BRICS Bankası

Fanning The Flames, BRICS Bank

16-24

Salih MEMİŞ, Zafer CESUR

Tüketici Boykotunun Çevresel Hassasiyetlerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma

A Study To Assess The Environmental Sensitivities Of A Consumer Boycott

25-33

Teoman AKPINAR

Muhasebe Mesleğinde Etik Kurallar

Ethical Rules in Accounting Profession

34-39

Caner SANCAKTAR

Doğu Avrupa’da Devletçi Sosyalizmden Kapitalizme Geçiş: Macaristan, Çekoslovakya ve Polonya

Transition to Capitalism From Statist Socialism in The Eastern Europe: Hungary, Czechoslovakia and Poland

40-50

Muhammed BENLİ

The Long-Run Effects of Trade and Income on Carbon Emissions: Evidence from Heterogeneous Dynamic Panel of Developing Countries

51-58

Saadet Yağmur KUMCU, Cüneyt Yenal KESBİÇ

Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi Politikalarının Hanehalkı Tasarruf Eğilimine ve Yatırımlara Etkisi

Effects of The Private Pension System Policies to Household Savings and Investments, in Turkey

59-67

Yücel Atila ŞEHİRLİ

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’na İlişkin Sınıf Eğitimi ve Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Metaforik Algıları

Metaphorical Perceptions of Social Studies and Classroom Teaching Teacher Candidates About commemoration of Ataturk Youth and Sports day

68-76

Necla DOĞAN, Süleyman BARUTÇU

Eğitim Kurumlarında Sosyal Medya Pazarlama Algısı: Denizli İlinde Bir Araştırma

Perception of Social Media Marketing in Educational Institutions: A Study in Denizli

77-86

Coşkun DOĞAN

İletişimin Özel Bir Şekli Olarak Çeviri Eylemi

Translation Act as a Special Form of Communication

87-91

Ahmet KUBAŞ

Doğal Kaynakların Korunmasında Girişimci Yaklaşımları

Entrepreneurial Approaches in Conservation of Natural Resources

92-95

Hüseyin Safa ÜNAL

The Relationship between Globalization and Air Pollution: Panel Analysis

96-101

Ahmet KUBAŞ

Girişimcilik Ortamına Etki Eden Faktörler

Factors Affecting the Entrepreneurship Environment

102-105

Ahmet KUBAŞ

Trakya Bölgesinde Enerji Kaynağı Olarak Maden Kömürü

Mineral Coal as Energy Source in Thrace Region

106-108

Instuctions to Authors

Yazım Kuralları

 
Go to top