Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences

2021: 07 (02)

BNEJSS 2021 (07) 02  - Cover Page and Contents

Cover

Inner Cover (Indexing)

Contents

 

Articles

Page Number

Oğuzhan ÇETİNER, Hikmet ASUTAY

Keloğlan Çizgi Filminin Eflatun Cem Güney’in “Açıl Sofram Açıl” Masalı ile Karşılaştırılarak İncelenmesi

An Analysis of Keloğlan Cartoon by Comparison with Eflatun Cem Güney's "Açıl Susam Açıl"

1-7

Elona FEJZAJ, Albana GJONI

Consumer Perception on Informality

8-11

H. Burçin HENDEN ŞOLT

Sağlıklı Kent Planlamasında Kentlilik Bilincinin Yeri ve Önemi

The Place and Importance of Urban Awareness in Healthy Urban Planning

12-17

Hatip ALTEKİN, Nevin DEMİRBAŞ

Kalite ve Miktar Kayıpları Açısından Dip Zeytin Hasadıyla İlgili Üretici Görüşlerinin Belirlenmesi : Foça İlçesi Örneği

Determination of Farmer Opinions Regarding Bottom Olive Harvest in Terms of Quality and Quantity Losses: Case from Foça District

18-24

Bekir DEĞİRMENCİ, Mehmet AYTEKİN

Çalışanların Çevreye Bağlılıkları ve Çevre Dostu Davranışlar İlişkisi: Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algısının Aracılık Rolü

The Relatıonshıp of Employees to The Environment Commitment and Pro-Environmental Behaviors: The Mediating Role Of The Corporate Social Responsibility

25-38

Ertuğrul Üstün GEYİK

A Rolling Window Causality Approach Toward Inflation and Inflation Expectations: An Application from Turkey

39-44

Ertuğrul Üstün GEYİK

Tenis Maçlarında Karar Alma: Oyuncuların Ralli Tercihleri ve Denge Ralli Uzunluklarının “Var-Yok” Davranışsal Oyun Modeliyle Tahmini

Decision Making In Tennis Matches: Players’ Rally Preferences and Estimation Of Rally Lengths With Quantal Response Equilirium

45-52

Murat YORULMAZ, Durmuş Ali YANIK

Gemi Kaptanlarının Yönetici Kriterlerinin Belirlenmesi

Determining the Manager Qualifications of Ship Masters

53-66

Dilek ALTAŞ, Ayşenur YILMAZER

Yaşam Memnuniyeti ve Yaşam Memnuniyetini Etkileyen Faktörlerin Sıralı Lojistik Regresyon Analiziyle İncelenmesi

Investigation of Factors Affecting Life Satisfaction and Life Satisfaction with Ordered Logistic Regression Analysis

67-76

Nazlı Çağıl KÜÇÜKGÖKSEL, Hasan Selçuk ETİ

An Overview At Entrepreneur Marketing In A Digitalized World

Dijitalleşen Dünyada Girişimci Pazarlamaya Bir Bakış

77-82

Ahmet FİDANOĞLU, Mehmet AYTEKİN

İşletmelerin Sürdürülebilir Oryantasyonun Performansa Etkisinde Sürdürülebilir Tedarik ve Ürün Tasarımının Aracılık Rolü

Mediating Role Of Sustainable Procurement And Product Design In The Impact Of Sustainable Orientatıon On Performance

83-96

Andrei MULIC, Chiril GAVLITCHI

Econometric Model for the Formation of the Optimal Structure of the Portfolio of Government Securities of Commercial Banks in the Republic of Moldova

97-102

Judit BEKE, András SCHLETT

From Prosperity to Obscurity 150 Years of the Hungarian Milling Industry

103-109

Rasim YILMAZ

Structural Trade Deficits, Import Content of Exports, and Middle Income Trap: The Case of Turkey

110-114

Cüneyt KOYUNCU, Yüksel OKŞAK

Daha Fazla Enflasyon, Kadınların İşgücüne Daha Fazla Katılımı Anlamına Gelir mi?: Türkiye Örneği

Does More Inflation Mean More Female Labor Force Participation?: The Case of Turkey

115-123

Instuctions to Authors

Yazım Kuralları

 
Go to top