Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences

2019: 05 (02)

BNEJSS 2019 (05) 02  - Cover Page and Contents

Cover

Inner Cover (Indexing)

Contents

 

Articles

Page Number

Herdi SAHRASAD, Al CHAIDAR, Dedy TABRANI

Religion, Society and Democracy: Arab Spring and Complexity of Problems in Middle East, A Preliminary Note from Indonesia

1-10

Ivana IVCHESKA, Boban SHAJKAROSKI

Criminalization of the criminal acts "Giving a reward for unlawful influence" and "Receiving a reward for unlawful influence" in a criminal law of Republic of Macedonia

11-15

Murat ÖZDEMİR

Konkordato Talebinde Adli Muhasebe Desteği

Forensic Accounting Support In The Request for Concordatum

16-22

Jovelin M. LAPATES, Adelda CUNANAN, Hazel Jean M. ABEJUELA

ICT Integration in the Workplace: Its Impact to the Community

23-33

Sinem TAŞDEMİR, Hikmet ASUTAY

Göçmen Yazını Bağlamında Tezer Özlü’nün “Yaşamın Ucuna Yolcululuk” Adlı Eserinde “Yalnızlık” Teması

Tezer Ozlu Who An Author Of Immigrant Literature, “Loneliness” Theme In Her Narrative Of “Journey To End Of Life”

34-41

Hande ÖZOLGUN

Tarım Kredi Kooperatiflerinde Şüpheli ve Değersiz Alacaklar

Doubtful and Noncollectable Receivables in Agricultural Credit Cooperatives

42-45

Demirali Yaşar ERGİN, Semih ÇAYAK

Veli Beklentileri Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

A Validity and Reliability Study of Parent Expectations Scale

46-55

Caner SANCAKTAR

Balkanlar’da Devletçi Sosyalizmden Kapitalizme Geçiş: Arnavutluk, Bulgaristan ve Romanya

Transition To Capitalism From Statist Socialism In The Balkans: Albania, Bulgaria and Romania

56-64

Regina NAVICKIENE, Ruta MEISTE, Raminta SADAUSKAITE

Perspectives of Green Pilgrimage Tourism in Lithuania

65-72

Hatice ER

Türk Deri Konfeksiyon Ürünleri İhracatında Karşılaşılan Sorunlar

Problems In The Export Of Turkish Leather Clothing Products

73-77

H. Burçin Henden ŞOLT

Kentsel Dönüşüme Eleştirel Bakış

Critical Overview of Urban Transformation

78-89

Aysun Atagan ÇETİN

Bir Tekstil İşletmesinin Mali Tablolarının Finansal Analizinde Oran Analizi Yönteminin Değerlendirilmesi

Evaluation of the Ratio Analysis Method in the Financial Analysis of a Textile Company’s Financial Statements

90-102

Tuğba ÇARIKÇI, Hikmet ASUTAY

Michael Ende’nin Momo Adlı Eserinde Fantastik Anlatımlar

A Study of Fantastic Elements in Michael Ende's “Momo”

103-107

Olgun Irmak ÇETİN

Yıkıcı Liderlerde Etik Dışı Davranışlar

Unethical Behaviors in Destructive Leaders

108-119

Kazım DEVELİOĞLU

The Impact of Competitiveness on Foreign Direct Investment: The Case of Emerging European Countries

120-126

Instuctions to Authors

Yazım Kuralları

 
Go to top