Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences

2021: 07 (04)

BNEJSS 2021 (07) 04  - Cover Page and Contents

Cover

Inner Cover (Indexing)

Contents

 

Articles

Page Number

Dolores Mensah HERVIE, Csaba Bálint ILLÉS

Challenges of the Coronavirus Crisis and HR Responses in Ghana

1-7

Fehmi KRASNIQI, Hysni TERZIU

The Impact of Interest Rates on Reducing the Unemployment Rate in Kosovo

8-12

Can Burak NALBANTOĞLUE

Covid 19 Sürecinin Dijital Dönüşüme Etkileri

Effects of Covid 19 Process on Digital Transformation

13-18

Derya AKIN

II. Dünya Savaşı'nın Türkiye'de Sosyal Hayat Üzerindeki Etkileri

The Effects of World War II on Social Life in Turkey

19-26

Başak DUMAN

Üniversite Öğrencilerinin Özgecilik Düzeyleri İle Sosyodemografik Değişkenler Açısından İncelenmesi

Examination of University Students in Terms of Altruism and Sociodemographic Variables

27-35

Panagiota XANTHOPOULOU

The Organizational Factors That Impact On Public Sector’s Digital Transformation and On The Creation Of Social (Public) Value

36-43

Nevin AYDIN

Akıllı Şehirlerde IoT: Gelecekteki Kentsel Gelişim Planı

IoT in Smart Cities: The Urban Development Plan for The Future

44-51

Hasan Selçuk ETİ, Nazlı Çağıl KÜÇÜKGÖKSEL

Evaluation Of Entrepreneurial Marketing Within The Scope of "A New Approach In Marketing"

Girişimsel Pazarlamanın "Pazarlamada Yeni Bir Yaklaşım" Kapsamında Değerlendirilmesi

52-60

Sacit SARI, Mehmet DİNÇ

Tüketim Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisinin Fourier Yaklaşımı ile İncelenmesi: Türkiye Örneği

The Examining the Effect of Consumption Expenditures on Economic Growth with the Fourier Approach: The Case of Turkey

61-70

Yusuf ESMER, Onur ŞAYLAN

Müşteri İlişkileri Yönetiminde Yeni Dijital Teknolojilerin Kullanımına Yönelik Nitel Bir Araştırma

A Qualitative Research on the Use of New Digital Technologies in Customer Relationship Management

71-78

Avni H. ALIDEMAJ, Sadik HAXHIU

Civil Society Organizations in Kosovo and Their Inclusion in Decision-making Process at the Municipal Level

79-85

Rasim YILMAZ

Foreign Trade Between Bulgaria and Turkey

86-90

Julide Yalcinkaya KOYUNCU, Mustafa UNVER

Causality and Long-run Analyses between Financial Globalization and Investment in Turkey

91-99

Münire TEKİN

Borderline Kişilik Bozukluğunun Nedensellik ve Psikolojik Kuramlar Açısından Değerlendirilmesine Dair Bir Gözden Geçirme

A Review Of The Evaluation Of Borderline Personality Disorder in Terms Of Cause and Psychological Theories

100-105

Nida DİLSİZ

18-65 Yaş Arası Yetişkinlerin Empati Düzeylerinin Sosyodemografik Değişkenlere Göre İncelenmesi

Examination of Empathy Levels of Adults Aged 18-65 According to Sociodemographic Variables

106-113

Instuctions to Authors

Yazım Kuralları

 
Go to top