Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences is an international peer reviewed academic journal published quarterly. All articles published in the journal are open access and freely available online and no submission fee is charged for publishing articles. The articles can be downloaded from the web site of the journal http://www.ibaness.org/bnejss-archive. All articles in this journal have undergone rigorous peer review, based on initial editor screening and anonymized refereeing by two anonymous referees.

 

Manuscripts should be sent by e-mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. The submitted work and its essential substance have not previously been published and are not being considered for publication elsewhere. Author(s) are responsible for fraud or inaccuracy in the published papers. The articles sent to BJSS should be written according to the journal writing rules, they should be prepared using the template of the journal, the similarity report should be loaded as an additional file during application and the similarity rate should not exceed 20%.

 

While preparing your article, download the "template_article" file prepared according to the writing rules of the journal and prepare your article according to this template. BNEJSS follows APA format as citation system. APA rules are also valid for giving references (Click here for APA examples.)

 

Yazım Kuralları

 

Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi (Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences) her yıl Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere 4 sayı olarak yayınlanan uluslararası alan indeksli, hakemli, akademik bir dergidir. Dergide Türkçe, İngilizce veya Almanca olarak Balkan ve Yakın Doğu Ülkelerindeki sosyal bilimler alanındaki orijinal araştırma makaleleri yayımlanır. Dergide yayımlanan tüm makaleler açık erişime sahiptir ve online olarak serbestçe kullanılabilir. Makalelerin başvuru aşamasında ve yayınlanması için herhangi ücret alınmaz.

 

Makalelerin This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine elektronik posta yoluyla gönderilmesi gerekir. Basılacak eserlerin daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ve yayın haklarının verilmemiş olması gerekir. Dergide yayınlanacak yazıların her türlü sorumluluğu yazar(lar)ına aittir. BNEJSS’ye gönderilen makalelerin dergi yazım kurallarına göre yazılması, derginin şablonu (template) kullanılarak hazırlanması, başvuru sırasında ek dosya olarak benzerlik raporunun yüklenmesi ve benzerlik oranının %20'nin üstüne çıkmaması gerekmektedir. 

 

Yayınlanmak için sunulan makaleler öncelikle Dergi Editörler Kurulu tarafından ön incelemeye tabii tutulmaktadır. Dergi Editörler Kurulu, dergide yayınlanabilecek nitelikte bulmadığı makaleleri hakemlere göstermeden ret kararı verme hakkına sahiptir. Yazım kurallarına uymayan makaleler, düzeltilmek üzere yazara iade edilir. Değerlendirmeye alınan makaleler, incelenmek üzere en az iki ayrı hakeme gönderilir. Dergi Editörler Kurulu, hakem raporlarını dikkate alarak makalenin yayınlanıp yayınlanmamasına karar verir.

 

Makalenizi hazırlarken derginin yazım kurallarına göre hazırlanmış "şablon_makaledosyasını bilgisayarınıza indiriniz ve makalenizi bu şablona göre hazırlayınız. BNEJSS, metin içi alıntı sistemi olarak APA biçimini izler. APA kuralları kaynakça için de geçerlidir (APA örnekleri için tıklayınız.)

Go to top