Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences

2022: 08 (Special Issue)

BNEJSS 2022 (08) Special Issue  - Cover Page and Contents

Cover

Inner Cover (Indexing)

Contents

 

Articles

Page Number

Seçkin GÜN, Ahmet KUBAŞ, Feyyaz ZEREN

Deniz Yolu Yük Taşımacılığı ve Liman İşletmelerinin Sosyoekonomik Etkilerinin Analizi

Analysis of Socioeconomic Impacts of Maritime Freight Transportation and Port Operations

1-9

Mustafa GÜNEŞ, Elif BAKA, Serkant GÜLGÜN, Ayşe KARAAĞAÇ KOCAKIR, Türkan OVACIK

Okul Müdürlerinin Teknoloji Liderliği Davranışlarının İncelenmesi

Investigation Of Technology Leadership Behaviors Of School Principles

10-17

Sadi Hıncal NAKİBOĞLU

Türk Dili Dersine Karşı Üniversite Öğrencilerinin Tutumlarının İncelenmesi: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma

Investigation of University Students' Attitudes Towards Turkish Language Course: A Research on Niğde Ömer Halisdemir University Faculty of Arts and Sciences Students

18-24

Özgür ARPACI

Karadeniz Turu Satın Alan Müşteri Şikâyetlerinin Analizi

Analysis of Customer Complaints Who Bought Black Sea Region Tour

25-32

Pınar SALDIRAY, Mehmet Akif ZİYAGİL

PCR Testi Pozitif ve Negatif Bireylerin Fiziksel Aktivite Ve Beslenme Alışkanlıkları İle Obezite ve Covid-19'a Karşı Tutumlarının Karşılaştı

Comparison Of PCR Test Positive And Negative Indıviduals 'Physical Actıvity And Nutrition Habits And Their Attıtudes Toward Obesity And Covid-19

33-47

Selma YOLDAŞ

Kamu Hastanelerinde Tedarik Zinciri ve Satın Alma Yönetim Sürecinde Yaşanan Sorunlara Yönelik Bir Araştırma

A Research On the Problems Experienced in the Supply Chain and Purchasing Management Process in Public Hospitals

48-60

Sadi Hıncal NAKİBOĞLU

Türk Dili ve Edebiyatı Öğrencilerinin Türk Dünyası Edebiyatına Yönelik Öz-Yeterlik Düzeylerinin İncelenmesi: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma

Investigation of the Self-Efficacy Levels of Turkish Language and Literature Students towards Turkish World Literature: A Research on Niğde Ömer Halisdemir University Students

61-68

Yıldırım Onur ERDİREN

Grafik Tasarım Unsuru Olan Tasarım Afişlerine Eleştirel Bakış

A Critical View of Design Banners As Graphic Design Elements

69-72

Instuctions to Authors

Yazım Kuralları

 
Go to top