Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences

2024: 10 (02)

BNEJSS 2024 (10) 02  - Cover Page and Contents

Cover

Inner Cover (Indexing)

Contents

 

Articles

Page Number

Katarína BELANOVÁ

Position of the Slovak Republic in Selected Innovation Rankings

1-6

Engjëllushe MESI, Merita NANAJ, Vetëtima PRENDI

Teenagers’ Internet Use in Albania

7-11

Nurcan ÖZKAN

Fen ve Teknoloji Dersi Öğretmenlerinin Laboratuvarlara Karşı Bakış Açıları ve Kullanım Durumlarının İncelenmesi

Investigation of Science and Technology Course Teachers' Perspectives towards Laboratories and Their Use Situations

12-22

Abdullah Mesut AKPINAR, Cemile AKPINAR, Üzeyir AĞBULUT, Nevin Duygu PÜLLÜ, Suat PEKİNCE

Mesleki Motivasyonun İş Tatmini Üzerindeki Etkisi: Öğretmenler Üzerinde Bir İnceleme

The Effect Of Professional Motivation On Job Satisfaction: A Study On Teachers

23-29

Olcay PÜLLÜ, Erdinç YELBOĞA, Halil İbrahim GÖDE, Hatice BEKAR, Özlem YAKUT

Otistik Öğrencilerin Eğitiminde Alan Dışı Görevlendirilen Öğretmenlerin Yaşadıkları Sorunlar ve Mesleki Yeterliklerine Yönelik Görüşlerin İncelenmesi

The Problems Experienced By Out-Of-Field Teachers in The Education Of Autistic Students and Their Opinions On Their Professional Competences

30-41

Instuctions to Authors

Yazım Kuralları

 
Go to top