Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences

2021: 07 (01)

BNEJSS 2021 (07) 01  - Cover Page and Contents

Cover

Inner Cover (Indexing)

Contents

 

Articles

Page Number

Hikmet ASUTAY, Hayriye BACAKSIZ

Türk-Alman Sinemasında Türk Göçmen İmgesi

The Image of Turkish Immigrants in Turkish-German Cinema

1-6

Seher Gülşah TOPUZ

Gelişmekte Olan Ülkelerde Finansal Gelişmenin Vergi Gelirleri Üzerindeki Etkisi

The Effect of Financial Development on Tax Revenue in Developing Countries

7-15

Nilüfer SERİNİKLİ

Üniversite Öğrencilerinin Cam Tavan Algıları ile Beş Faktör Kişilik Özellikleri İlişkisi

The Relationship between University Students' Perceptions of Glass Ceiling and Personality Traits

16-28

Elona FEJZAJ, Albana GJONI

Impact of Tax Structure on The Business Environment

29-33

Sevinç SAKARYA MADEN, Furkan KOCA

Uzaktan Yabancı Dil Eğitiminde Öğrencilerin Yazılı Metinlerindeki Hatalara Yönelik Geri Bildirim Vermeye İlişkin Çevrimiçi Platform Geliştirme Projesi

An Online Platform Project For Giving Feedback On Mistakes in Students’ Texts in Distance Foreign Language Education

34-46

Judit BEKE

Exploring the Potentials of Short Food Supply Chains with Special Regards to Locavore Shelves

47-51

András SCHLETT

The price of efficiency: Effects of Capitalism on Human Behaviour Tibor Scitovskys' Economic Approaches

52-56

Ilija HRISTOSKI, Tatjana SPASESKA, Dragica ODZAKLIESKA, Kosta SOTIROSKI

Assessing the Impact of Covid-19 Pandemic on Businesses in the Old Prilep Bazaar

57-67

Ramazan ÇELİK, Ferdal CEBE

Görsel İletişimde Dergi Kapakları: “Kafkaokur” Örneği

Magazine Covers in Visual Communication: The Sample of "Kafkaokur"

68-76

Asya TOSUN, Coşkun DOĞAN

Kadının Toplumsal Cinsiyet Açısından Kazanımları ve Köy Enstitüleri

Women's Gender Acquisitions and Village Institutes

77-83

Mustafa Kaan DEMİR, Nurgül ERDAL

Solving The Needs Of Individuals Exposed To Covıd 19 Infection And Living Alone At Home During The Isolation: We Are Wıth You Mobile Application

84-96

Cüneyt KOYUNCU, Eda ÖZEN

Does Shadow Economy Matter for FDI: Long-run Evidence from OECD Countries

97-101

Hüseyin Safa ÜNAL, Cüneyt KOYUNCU

Female Labor Force Participation and Gross Value Added: Long-run Analysis for OECD Sample

102-108

Eda ÖZEN

Covid-19’s Effects on Service Sector And Unemployment

109-114

Coşkun DOĞAN, Yekta AYDIN

Yeşilce Örneğinden Hareketle, Yerelden Genele Göç Olgusu

Based on Yeşilce Example, Local to General Migration Phenomenon

115-123

Instuctions to Authors

Yazım Kuralları

 
Go to top