Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences

2024: 10 (01)

BNEJSS 2024 (10) 01  - Cover Page and Contents

Cover

Inner Cover (Indexing)

Contents

 

Articles

Page Number

Nihan DOĞRU, Hikmet ASUTAY

Kültürlerarası Yazın Bağlamında Aysel Özakın’ın “Mavi Maske” Adlı Eserinde Kadın İmgesinin İncelenmesi

Analysing The Image Of Woman In Aysel Özakın's "Blue Mask" In The Context Of Intercultural Literature

1-6

Dorina PAPA

Digital Techniques for Documenting, and Interactively Exploring Architecture Heritage: A Case Study of the Former Yugoslavian Embassy in Tirana

7-15

Mücahit DEMIRCI, Ozan Hikmet ARICAN

Borusan Limanı’nın ‘Çevresel Performansı ve Yeşil Liman Uygulamaları’

Borusan Port's 'Environmental Performance and Green Port Practices'

16-27

Petya DANKOVA, Vanya KRALEVA

Challenges for the Social Business Initiative in Bulgaria

28-35

Çağlayan KARAOĞLU BİRCAN, Coşkun D0ĞAN

Trakya Üniversitesi Örneğinde Almanca Öğretmen Adaylarının Beceri Eğitiminde Dijital Medya Kullanımına İlişkin Bakış Açılarının İncelenmesi

Examination of the perspectives of German teacher candidates on the use of digital Media in skills training sing the example of Trakya University

36-44

Violeta GLIGOROVSKI, Emilia GJORGJIOSKA

Ethics As An Ultimate Prerequisite For Scientific Research

45-50

Anastasia KARPENKO

Voluntary Health Insurance as a Tool For Staff Motivation

51-58

Fatma ÖZCAN HAN, Ethem DUYGULU

Dinamik Yetenekler Yaklaşımı ve Mavi Okyanus Stratejisi İlişkisinin Bibliyometrik Analizi

Bibliometric Analysis of the Relationship between Dynamic Capabilities Approach and Blue Ocean Strategy

59-69

Erdal ARSLAN

Factors influencing Interest Rate of Five Emerging Economies

70-78

Erdal ARSLAN

Petrol İhraç Eden Arap Ülkelerinde Ekonomik Çeşitliliği Belirleyen Faktörler: Dinamik Panel Veri Analizi

Factors Determining Economic Diversity in Oil-Exporting Arab Countries: Dynamic Panel Data Analysis

79-99

Baki Yiğit ÇAKMAKKAYA, Ensar LOKMANOĞLU, Teoman AKPINAR

Sosyal Medya Üzerinden Kişilik Haklarının İhlali Ve Hakaret Suçu Davalarında Hukuka Uygunluk Sebebi Olarak Mefruz Rıza

Imposed Consent As A Reason For Compliance With The Law In Cases Of Violation Of Personal Rights And Defamation Crime Over Social Media

100-118

Meri BOSHKOSKA

Understanding Financial Contagion: Insights Into Transmission Mechanisms and Their Contribution in Shock Intensification

119-125

Harun CANARSLAN, Dilber TEZEL

Zihinsel Engelli Yetişkinlerin Arkadaşlık İlişkilerinin Anne-Baba Görüşlerine Göre İncelenmesi

Examination of Friendship Relationships of Adults with Intellectual Disabilities According to Parents' Point of View

126-140

Instuctions to Authors

Yazım Kuralları

 
Go to top