Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences

2021: 07 (03)

BNEJSS 2021 (07) 03  - Cover Page and Contents

Cover

Inner Cover (Indexing)

Contents

 

Articles

Page Number

Katarína BELANOVÁ

SMEs' Access to Bank Loans in Slovakia During the Coronavirus Crisis

1-8

Münire TEMEL, Sibel ÇAYNAK, Nur Elçin BOYACIOĞLU

Çingenelerin Stres Deneyimleri: Trakya’da Kalitatif Bir Çalışma

The Stress Experiences of Gypsies: A Qualitative Study in Thrace

9-16

Ramazan ÇELİK, Ferdal CEBE

Görsel İletişim Açısından İnternette Yer Alan Film Afişleri; Nuri Bilge Ceylan Film Afişleri Üzerine Bir İnceleme

Film Posters On The Internet In Terms Of Visual Communication; A Review Of Nuri Bilge Ceylan Film Posters

17-24

Şehnaz BAKIR YİĞİTBAŞ

Risk ve Belirsizlik Altında Karar Verme Davranışı ve Nöroekonomi

Neuroeconomics, Decision-Making Behavior under Risk and Uncertainty

25-38

Şehnaz BAKIR YİĞİTBAŞ

Stagflasyonun Ortaya Çıkmasında İktisat Politikalarının Rolü ve Çözüm Önerileri

The Role of Economic Policies in the Emergence of Stagflation and Solution Proposals

39-49

Georgiana-Loredana SCHIPOR, Cristina DUHNEA

The Digital Transformation of the Finance Industry in Romania

50-56

Georgiana-Loredana SCHIPOR, Cristina DUHNEA

The Consumer Acceptance of the Digital Banking Services in Romania: An Empirical Investigation

57-62

Eszter SOLT

The Role of the Fiscal and Monetary Policies during the Covid-19 Crisis in Countries with High- and Lower income

63-69

Şafak KURT, Fatma Özcan HAN

Değişim Yönetimi ve Performansa Etkisi: Özel İşletmeler Üzerinde Bir Araştırma

Change Management and Its Impact on Performance: A Study on Private Enterprises

70-83

Arta KUCI

Building Destination Image Through Events: The Impact of Events on City Image

84-88

Ildikó KOVÁCS, Judit Beke LISÁNYI, Marietta Balázsné LENDVAI

Sustainable Consumption Scales: Measuring Young Customers’ Sustainable Food Consumption Behaviour

89-93

Pavlina DIMITROVA

Current Issues Regarding the Insurance of Agricultural Corps in Bulgaria

94-98

Dilber YILDIZ, Şöhret AKTEPE DAL

Tekirdağ İli Dimi Dokumaları Örneği Üzerinden Giysi ve Tekstil Tasarımına Çağdaş Yorumlar

Modern Of Surface And Clothing Designs Through The Example Interpretations Of Twill Fabric In Tekirdağ Province

99-115

Dilan YELÖRGÜ

Çocukluk Çağı Travmalarının, Yetişkin Bağlanma Stillerinin ve Psikolojik İyi Oluşun Kadınların Cinsel Doyumu Üzerindeki Etkisi

The Effect of Childhood Traumas, Adult Attachment Styles, and Psychological Well-Being on Women’s Sexual Satisfaction

116-130

Cüneyt KOYUNCU, Yüksel OKŞAK

Türkiye’de Elektrik Tüketimi, Kentleşme ve Kırsallaşma: Uzun Dönemli Analiz

Electric Consumption, Urbanization and Ruralization in Turkey: Long-run Analysis

131-139

Instuctions to Authors

Yazım Kuralları

 
Go to top