Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences

2018: 04 (01)

BNEJSS 2018 (04) 01  - Cover Page and Contents

Cover

Inner Cover (Indexing)

Contents

 

Articles

Page Number

Oğuzhan ÇETİNER, Hikmet ASUTAY

Yazında Sürgünlük: Şakir Bilgin’in “Sürgündeki Yabancı” Romanına Bakış

Exile in Literature: In Novel "Foreign in exile" from Şakir Bilgin

1-7

Halil FİDAN

Tarım Muhasebesi Sistemindeki Çalışmaların Tarihsel Gelişimi

Historical Development of Work in Farm Accounting System

8-15

Fatma FİDAN, Yeliz YEŞİL

Nedenleri ve Sonuçları İtibariyle Flört Şiddeti

Dating Violence by Causes and Consequences

16-24

Berna Turak KAPLAN, İlker H. ÇARIKÇI

İş Dünyasında Jenerasyonlar: X, Y ve Z Jenerasyonları Üzerine Kavramsal Bir İnceleme

Generations in The Business World: A Conceptual Review on X, Y and Z Generations

25-32

Onur KAVAK, Erdoğan KAYGIN

Örgütsel Adalet Algısının Örgütsel Muhalefet Davranışı Üzerindeki Etkisi

Impact of Organizational Justice Perception on Organizational Opposition Behavior

33-51

Barış ÇAĞIRKAN

Child Brides and Its Importance in Terms of Social Roles in Turkish Society: The Case of Bitlis

52-61

Sebahate Krasniqi

The Influence of Promotion on Demand of Dairy Products in Kosovo

62-66

Yasemin ÇABUK, Atilla BABACAN, Ali GÜREL

Hastanelerde ABC ve VED Analizi ile Stok Yönetimi

Stock Managament At Hospitals Using Abc And Ved

67-81

Hakan EVİN, Berkan DEMİRAL

From Rio to Rio: A Vicious Circle?

82-91

Halil FİDAN

Tarım Muhasebesinin Tanımı, Önemi Ve Amaçları

Definition, Importance and Objectives of Farm Accounting

92-99

Saime DOĞAN

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ve Muhasebenin Sosyal Sorumluluğu

Corporate Social Responsibility and Social Responsibility of Accounting

100-107

Jale SEZEN

Tekirdağ İl Nüfusu Kapsamında Kentsel (Evsel) Atıksularının Arıtılabilme Durumu

Treatment Conditions of Urban (Domestic) Wastewaters in the Scope of Tekirdag City Population

108-119

Coşkun DOĞAN

Çeviri Etkinliğinde Kavram Karmaşası

Translation of contradiction in Terms

120-126

Fatma FİDAN, Yeliz YEŞİL

Asgari Ücret Artışına Yönelik İşverenlerin Yaklaşımları: Sakarya’da Bir Araştırma

Approaches Of Employers For The Minimum Wage Increase: A Research In Sakarya

127-134

Ozan Hikmet ARICAN, Güzide Öncü Eroğlu PEKTAŞ

Yaşam Değerleri ve Tarzları (Vals) Modelinin, Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğrencileri Üzerindeki Rolüne Dair Kantitatif Bir Araştırma

Quantative Research Of Life Of Values And Lifestyle (Vals) Models Role On Kocaeli University Maritime Faculty Students

135-145

Instuctions to Authors

Yazım Kuralları

 
Go to top