Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences

2024: 10 (02)

BNEJSS 2024 (10) 02  - Cover Page and Contents

Cover

Inner Cover (Indexing)

Contents

 

Articles

Page Number

Katarína BELANOVÁ

Position of the Slovak Republic in Selected Innovation Rankings

1-6

Engjëllushe MESI, Merita NANAJ, Vetëtima PRENDI

Teenagers’ Internet Use in Albania

7-11

Nurcan ÖZKAN

Fen ve Teknoloji Dersi Öğretmenlerinin Laboratuvarlara Karşı Bakış Açıları ve Kullanım Durumlarının İncelenmesi

Investigation of Science and Technology Course Teachers' Perspectives towards Laboratories and Their Use Situations

12-22

Abdullah Mesut AKPINAR, Cemile AKPINAR, Üzeyir AĞBULUT, Nevin Duygu PÜLLÜ, Suat PEKİNCE

Mesleki Motivasyonun İş Tatmini Üzerindeki Etkisi: Öğretmenler Üzerinde Bir İnceleme

The Effect Of Professional Motivation On Job Satisfaction: A Study On Teachers

23-29

Olcay PÜLLÜ, Erdinç YELBOĞA, Halil İbrahim GÖDE, Hatice BEKAR, Özlem YAKUT

Otistik Öğrencilerin Eğitiminde Alan Dışı Görevlendirilen Öğretmenlerin Yaşadıkları Sorunlar ve Mesleki Yeterliklerine Yönelik Görüşlerin İncelenmesi

The Problems Experienced By Out-Of-Field Teachers in The Education Of Autistic Students and Their Opinions On Their Professional Competences

30-41

Recep DOKGÖZ, Sinan DOĞAN, Hasan ELAGÖZ, Davut ÖZTÜRK, Zeynel Abidin TAYMUR

Eğitim Örgütlerinde İş Doyumu: Öğretmenler Üzerinde bir Araştırma

Job Satisfaction in Educational Organisations: A Research on Teachers

42-47

Gürel ASLANDAĞ, Ayşe EROL ÇALIŞKAN, Mustafa UZUN, Bilgehan ANBARLI, Sevgi DEMİR, Mustafa ÇALIŞKAN, İlker Emin EROL

Özel Okullarda Aile Katılımının Belirlenmesi

Determination of Family Participation in Private Schools

48-52

Ömer Faruk ÇAKMAK, Hasan Basri KABUL, Oğuzhan AYDIN, Ali HACİFETTAHOĞLU, Alipaşa DAVULCU

Okul Yöneticilerinde Problem Çözme Becerileri Düzeylerinin Araştırılması

Investigation of Problem Solving Skills Levels in School Administrators

53-58

Ömer DİKBAŞ, Mehmet Ali TANRIVERDİ, Abdurrahman KAKIZ

Okul Müdürlerinin Çalışma Süresine Bağlı Zorunlu Yer Değişikliği Uygulamasına İlişkin Görüşleri

Opinions of School Principles on the Application of Mandatory Replacement Due to Working Time

59-74

Ata Serkan TORAMAN, Yunus Emre GİRGİN, Rabia GENİŞ, Fatma DOĞANALP, Özlem TORAMAN, Güler BOSTANCI DUMAN

Eğitim Örgütlerinde Örgütsel Çeviklik: Öğretmenler Algılarına Göre Bir Araştırma

Organisational Agility in Educational Organisations: A Research According to Teachers' Perceptions

75-80

Abdullah Erhan YÜCEL, Aşkın KAYA, Murat ŞAHİN, Namık KAYA, Nurhan ŞAHİN, Regaib MOL

Özel Okullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Örgütsel Güven Düzeylerinin Belirlenmesi

Determination of Organizational Trust Levels of Teachers Working in Private Schools

81-87

Aydın ÖZTÜRK, Ali GÜLAY, Zekai ŞAHİN, Fatma ÇEVLİK KALYONCU, Harun USLU

Öğretmenlerin Değişime Hazır Olma Düzeyleri Ve İlişkili Faktörlerin Belirlenmesi

Determination of Teachers' Readiness Levels for Change and Related Factors

88-95

Vaskhanim ORUJOVA

Dünya Nüfus Artışının Dinamikleri: Sorunlar ve Etkileri

Dynamics of World Population Growth: Problems and Implications

96-103

Erol KARACA, Sibel AKÇA, Kamile Tuba ÇATIKKAŞ, Songül ÖZGE, Leyla ÜNSAL, Özcan ŞAHİN

Ortaokul Öğretmenlerinde Psikolojik Sermaye ve İlişkili Faktörler

Psychological Capital and Related Factors In Secondary School Branch Teachers

104-111

Instuctions to Authors

Yazım Kuralları

 
Go to top