Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences

2021: 07 (Special Issue)

BNEJSS 2021 (07) Special Issue  - Cover Page and Contents

Cover

Inner Cover (Indexing)

Contents

 

Articles

Page Number

Elif Güneri YÖYEN, Rana ŞAN

Bilişsel Duygu Düzenleme Stratejileri ve Belirsizliğe Tahammülsüzlüğün Yas Süreci ile İlişkisi

Cognitive Emotion Regulation Strategies And The Relationship Of Intolerance For Uncertainty To The Morning

1-14

Nurdan ÇOLAKOĞLU, Özlem Öncel GÜNEŞ, E. İzlem Gözükara YILDIZ

The Role of Trust to Manager in The Effect of Leadership Behavior on Employee Performance

15-23

Katarina BELANOVA

Innovation Performance of the Slovak Republic

24-28

Melis ÇANDARLI, Gökhan UNAKITAN

Yenilenebilir Enerji Kullanımının Sürdürülebilir Ekonomik Büyümeye Etkisi

The Effect of Renewable Energy Use on Sustainable Economic Growth

29-36

Zafer CESUR, Fazilet Burcu ÇAM

Deneyimsel Pazarlamanın Davranışsal Niyet Üzerindeki Etkilerinde Müşteri Memnuniyetinin Mediatör Ve Mağaza Türünün Moderatör Rolü

The Role Of Moderator Of Customer Satisfaction And Moderator Of Store Type İn The Effects Of Experiential Marketing On Behavioral Intent

37-64

Burcu YİĞİT

Z Kuşağı Üzerine Ülkemizde Yazılan Tezlerin Değerlendirilmesi

The Evaluation of Theses Written in Our Country on Generation Z

65-70

Duygu ÖZER, Gökhan UNAKITAN, Derya İlkay ABDİKOĞLU

Tekirdağ İlinde Tüketicilerin Bitkisel Yağ Tercihlerinin Belirlenmesi

Determination of Vegetable Oil Preferences of Consumers in Tekirdag Province

71-77

Cem TURAN

Yunanistan – Arnavutluk İlişkilerinde Mevcut Sorunlar Üzerine Bir Değerlendirme

An Assessment Of The Current Problems In Greece-Albania Relations

78-87

Gülay KESKİN, Afërina SKEJA

Sağlık Sektöründe Tüketici Marka Tercihi Açısından Hastanelerin Konumlandırılmasının Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi

Analysis Hospital Positioning with Multi-Dimensional Scale in Terms of Consumer Brand Preference in The Health Sector

88-95

Zeynep ALTUN, Şebnem UYGUN, Baki Yiğit ÇAKMAKKAYA

Adli Görsellerin Hukuki Delil Olarak Değerlendirilmesi

Evaluation of Forensic Image as a Legal Evidence

96-100

Aytaç TOSUN

Muhasebe Denetimi ve Denetim Türleri

Accounting Audit and Types Of Audits

101-107

Instuctions to Authors

Yazım Kuralları

 
Go to top