Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences

2018: 04 (02)

BNEJSS 2018 (04) 02  - Cover Page and Contents

Cover

Inner Cover (Indexing)

Contents

 

Articles

Page Number

Merve EFE, Hikmet ASUTAY

Fakir Baykurt’un Göçmen Edebiyatındaki Yeri

Fakir Baykurt’s Place In Immigrant Literature

1-8

H. Burçin Henden ŞOLT

Kentsel Yaşanabilirlik Değerlendirmesi: Karasu Örneği

Urban Livability Evaluation: Karasu Sample

9-20

Serap PEKBAK, Hikmet ASUTAY

Türk-Alman Yazınında Çocuk Ve Gençlik Kitapları Yazarı Aygen Sibel Çelik Üzerine İnceleme

21-25

Burcu YİĞİT

Türkiye’de Mobbing Üzerine Yazılmış Doktora Tezlerinin İçerik Analizi Yöntemi İle Değerlendirilmesi

A Content Analysis On Doctorate Thesis In Turkey About Mobbing

26-31

Salih MEMİŞ, Zafer CESUR, Ünver AKIN

Tüketicilerin Helal Sertifikalı Mamullere Yöneliminin, Algılanan Risk ve Güven Arayışına Aracılık Etkisi

The Effect Of Consumers’ Tendency To Halal Certıfied Products On Perceived Risk And Seeking Trust

32-46

Dilek ÇETİN, Seyhan Bilir GÜLER

Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rolleri Çerçevesinde Liderlik Kavramını Algılama Biçimleri

Concept Of Leadership Perception Styles As A Part Of Social Gender Roles In University Students

47-54

Instuctions to Authors

Yazım Kuralları

 
Go to top