Theme&Topics

Economics, Agricultural Economics, Labor Economics, Public Economics, Urban Economics, Economics Law, Public Administration, International Trade and Finance, Accounting, Banking, Business, Business Management, Management and Organization, Finance, Information Management Systems, Educational Management and Administration, Management, Forest Management, Tourism Management, Health Management, Logistics Management, Natural Resources Management.

 

Kongre Başlıkları

İktisat, Tarım Ekonomisi, Çalışma Ekonomisi, Maliye, Kentsel Ekonomi, Ekonomi Hukuku, Kamu Yönetimi, Uluslararası Ticaret ve Finans, Muhasebe, Bankacılık, İşletme, İşletme Yönetimi, Yönetim ve Organizasyon, Finans, Bilgi Yönetim Sistemleri, Eğitim Yönetimi, Yönetim, Orman Yönetimi, Turizm İşletmeciliği, Sağlık Yönetimi, Lojistik Yönetimi , Doğal Kaynaklar Yönetimi.

 

Go to top