XX. Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu İktisat, İşletme ve Yönetim Bilimleri Kongreler Serisi

Bildiri Çağrısı 
IBANESS İktisat, İşletme ve Yönetim Bilimleri Kongreler Serisi-Ohrid/Republic of North Macedonia
  
14-15 Ekim 2023 
  

IBANESS, University of Agribusiness and Rural Development/Bulgaria, 

University "St. Kliment Ohridski" Faculty of Economics/Republic of North Macedonia ve

University “Isa Boletini”- Mitrovica, Faculty of Economics/Republic of Kosovo Ortak Organizasyonu

 

Değerli Meslektaşlarımız,

Sizi Ohrid şehrinde 14-15 Ekim 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan ve IBANESS, University of Agribusiness and Rural Development/Bulgaria, Makedonya’nın "St. Kliment Ohridski", Faculty of Economics/Republic of North Macedonia ve University “Isa Boletini”- Mitrovica Faculty of Economics/Republic of Kosovo tarafından organize edilen IBANESS İktisat, İşletme ve Yönetim Bilimleri Kongreler Serisine katılmaya davet ediyoruz. Kongreler serimiz, iktisat, işletme ve yönetim alanlarındaki farklı ülkelerden araştırmacıları bir araya getirmekte ve katılımcılara bilimsel çalışmalarını sunma, deneyimli uzmanlardan katma değeri yüksek geri–dönüşler alma, fikir alış-verişinde bulunma, yeni işbirlikleri ve ortak çalışmalara zemin hazırlama fırsatı sunmaktadır. Kongremize gönderilen bildiriler alanında uzman üç hakemin denetiminden geçmektedir. Kongre düzenleme kurulu kongreyi maksimum 200 bildiri ile sınırlandırmıştır. Kongre online olarak yapılacaktır. Kongrenin dili İngilizce ve Türkçe'dir. Kongremiz yeni akademik teşvik şartlarına uygun olarak düzenlenecektir.

Kongrede sunulan ve hakem denetiminden geçmiş tüm makaleler ISBN’li konferans CD’sinde yer alacak ve uluslararası indeksler tarafından taranan uluslararası hakemli bilimsel dergilerde yayımlanacaktır: Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences (ISSN: 2149-9314), The Hellenic Open Business Administration Journal (ISSN: 2407-9332), The University Without Borders Journal of Economics & Business (ISSN: 2585-2825).

Önemli Tarihler:

Özet Gönderimi Son Tarihi                 : 15 Eylül 2023

Katılım Ücreti Ödeme Son Tarihi       : 1 Ekim 2023

Tam Metin Gönderimi Son Tarihi       : 1 Ekim 2023

Kongre Programı Duyurulması          : 9 Ekim 2023

Kongre Tarihi                                      : 14-15 Ekim 2023

 

Özetlerinizi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-posta adresine gönderiniz.

 

Katılım Ücreti: 750 TL

Not: Katılım ücreti; yazar ve katılımcı sayısına bakılmaksızın makale başınadır. Her bir ilave makale için ek olarak 750 TL ödenecektir.

 

İlginiz için şimdiden teşekkür ediyor, sizleri 14-15 Ekim 2023 tarihlerinde Ohrid’de düzenleyeceğimiz uluslararası kongreye bekliyoruz.

Saygılarımızla,

IBANESS Konferans Düzenleme Komitesi-http://www.ibaness.org

 

XX. International Balkan and Near Eastern Congresses Series on Economics, Business and Management

Call for Papers 
IBANESS Congresses Series on Economics, Business and Management-Ohrid/Republic of North Macedonia 
October 14-15, 2023 
Organized by 

IBANESS, University of Agribusiness and Rural Development/Bulgaria,

University "St. Kliment Ohridski", Faculty of Economics – Prilep/Republic of North Macedonia and

University “Isa Boletini”- Mitrovica, Faculty of Economics/Republic of Kosovo

  

We would like to invite you to participate in the IBANESS Congresses Series on Economics, Business and Management in Ohrid, Republic of North Macedonia organized by IBANESS, University of Agribusiness and Rural Development/Bulgaria, "St. Kliment Ohridski", Faculty of Economics/Republic of North Macedonia and University “Isa Boletini”- Mitrovica Faculty of Economics/Republic of Kosovo. The congress will bring together many distinguished researchers of economics, business and management from all over the world. Participants will find opportunities for presenting new research, exchanging information, and discussing current issues. All submitted articles have undergone rigorous peer review. The congress organization committee has limited the accepted articles with 200. The congress will be held online. Languages of the congress are English and Turkish.

All submitted full papers will be included in the conference proceedings CD with ISBN and published in peer reviewed internationally indexed journals: Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences (ISSN: 2149-9314), The Hellenic Open Business Administration Journal (ISSN: 2407-9332), The University Without Borders Journal of Economics & Business (ISSN: 2585-2825).

Important Dates:

Abstract Submission Deadline                      : September 15, 2023

Full Article Submission Deadline                  : October 1, 2023

Congress Programme                                   : October 9, 2023

Congress Date                                               : October 14-15, 2023

 

You can e-mail your abstract to: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

We look forward to receiving your submissions and seeing you on October 14-15, 2023 in Ohrid, Republic of North Macedonia.

Sincerely,

IBANESS Congress Organization Committee - http://www.ibaness.org

 

 

Go to top