Önemli Tarihler

Özet Gönderimi Son Tarihi               : 15 Eylül 2023

Katılım Ücreti Ödeme Son Tarihi     : 1 Ekim 2023

Tam Metin Gönderimi Son Tarihi     : 1 Ekim 2023

Kongre Programı Duyurulması        : 9 Ekim 2023

Kongre Tarihi                                    : 14-15 Ekim 2023

 

Important Dates

Abstract Submission Deadline         : September 15, 2023

Full Article Submission Deadline     : October 1, 2023

Congress Programme                       : October 9, 2023

Congress Date                                   : October 14-15, 2023

Go to top