Önemli Tarihler

Özet Gönderimi Son Tarihi               : 23 Şubat 2024

Katılım Ücreti Ödeme Son Tarihi     : 1 Mart 2024

Tam Metin Gönderimi Son Tarihi     : 1 Mart 2024

Kongre Programı Duyurulması        : 15 Mart 2024

Kongre Tarihi                                    : 16-17 Mart 2024

 

Important Dates

Abstract Submission Deadline         : February 23, 2024

Full Article Submission Deadline     : March 1, 2024

Congress Programme                       : March 15, 2024

Congress Date                                   : March 16-17, 2023

Go to top