Önemli Tarihler

Özet Gönderimi Son Tarihi               : 15 Mart 2023

Katılım Ücreti Ödeme Son Tarihi     : 31 Mart 2023

Tam Metin Gönderimi Son Tarihi     : 31 Mart 2023

Kongre Programı Duyurulması        : 7 Nisan 2023

Kongre Tarihi                                    : 8-9 Nisan 2023

 

Important Dates

Abstract Submission Deadline         : March 15, 2023

Full Article Submission Deadline     : March 31, 2023

Congress Programme                       : April 7, 2023

Congress Date                                   : April 8-9, 2023

Go to top