XIX. Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu İktisat, İşletme ve Yönetim Bilimleri Kongreler Serisi

Bildiri Çağrısı 
IBANESS İktisat, İşletme ve Yönetim Bilimleri Kongreler Serisi-Plovdiv/Bulgaria
  
8-9 Nisan 2023 
  

IBANESS, University of Agribusiness and Rural Development/Bulgaria ve 

University "St. Kliment Ohridski" Faculty of Economics/Republic of North Macedonia Ortak Organizasyonu

 

Değerli Meslektaşlarımız,

Sizi Plovdiv şehrinde 8-9 Nisan 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan ve IBANESS, University of Agribusiness and Rural Development/Bulgaria ve Makedonya’nın "St. Kliment Ohridski", Faculty of Economics/Republic of North Macedonia tarafından organize edilen IBANESS İktisat, İşletme ve Yönetim Bilimleri Kongreler Serisine katılmaya davet ediyoruz. Kongreler serimiz, iktisat, işletme ve yönetim alanlarındaki farklı ülkelerden araştırmacıları bir araya getirmekte ve katılımcılara bilimsel çalışmalarını sunma, deneyimli uzmanlardan katma değeri yüksek geri–dönüşler alma, fikir alış-verişinde bulunma, yeni işbirlikleri ve ortak çalışmalara zemin hazırlama fırsatı sunmaktadır. Kongremize gönderilen bildiriler alanında uzman üç hakemin denetiminden geçmektedir. Kongreye sözlü yerinde ve uzaktan sunumlar kabul edilmektedir. Kongrenin dili İngilizce ve Türkçe'dir. Kongremiz yeni akademik teşvik şartlarına uygun olarak düzenlenecektir.

Kongrede sunulan ve hakem denetiminden geçmiş tüm makaleler ISBN’li konferans CD’sinde yer alacak ve uluslararası indeksler tarafından taranan uluslararası hakemli bilimsel dergilerde yayımlanacaktır: Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences (ISSN: 2149-9314), The Hellenic Open Business Administration Journal (ISSN: 2407-9332), The University Without Borders Journal of Economics & Business (ISSN: 2585-2825).

Önemli Tarihler:

Özet Gönderimi Son Tarihi                 : 15 Mart 2023

Katılım Ücreti Ödeme Son Tarihi       : 31 Mart 2023

Tam Metin Gönderimi Son Tarihi       : 31 Mart 2023

Kongre Programı Duyurulması          : 7 Nisan 2023

Kongre Tarihi                                      : 8-9 Nisan 2023

 

Özetlerinizi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-posta adresine gönderiniz.

 

Katılım Ücreti: 400 TL

Not: Katılım ücreti; yazar ve katılımcı sayısına bakılmaksızın makale başınadır. Her bir ilave makale için ek olarak 400 TL ödenecektir.

 

İlginiz için şimdiden teşekkür ediyor, sizleri 8-9 Nisan 2023 tarihlerinde Plovdiv'de düzenleyeceğimiz uluslararası kongreye bekliyoruz.

Saygılarımızla,

IBANESS Konferans Düzenleme Komitesi-http://www.ibaness.org

 

XIX. International Balkan and Near Eastern Congresses Series on Economics, Business and Management

Call for Papers 
IBANESS Congresses Series on Economics, Business and Management-Plovdiv/Bulgaria 
April 8-9, 2023 
Organized by 

IBANESS, University of Agribusiness and Rural Development/Bulgaria

University "St. Kliment Ohridski", Faculty of Economics – Prilep/Republic of North Macedonia

 

We would like to invite you to participate in the IBANESS Congresses Series on Economics, Business and Management in Istanbul, Bulgaria organized by IBANESS, University of Agribusiness and Rural Development/Bulgaria and "St. Kliment Ohridski", Faculty of Economics/Republic of North Macedonia. The congress will bring together many distinguished researchers of economics, business and management from all over the world. Participants will find opportunities for presenting new research, exchanging information, and discussing current issues. All submitted articles have undergone rigorous peer review. Both oral and distance presentation opportunities are availableduring the congress. Languages of the congress are English and Turkish.

All submitted full papers will be Included in the conference proceedings CD with ISBN and published in peer reviewed internationally indexed journals: Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences (ISSN: 2149-9314), The Hellenic Open Business Administration Journal (ISSN: 2407-9332), The University Without Borders Journal of Economics & Business (ISSN: 2585-2825).

Important Dates:

Abstract Submission Deadline                      : March 15, 2023

Full Article Submission Deadline                  : March 31, 2023

Congress Programme                                   : April 7, 2023

Congress Date                                               : April 8-9, 2023

 

You can e-mail your abstract to: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

We look forward to receiving your submissions and seeing you on April 8-9, 2023 in Plovdiv/Bulgaria.

Sincerely,

IBANESS Congress Organization Committee - http://www.ibaness.org

 

 

Go to top