XI. Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Kongreler Serisi

Bildiri Çağrısı 
IBANESS Kongreler Serisi-Tekirdağ/Türkiye
  
9-10 Mart 2019 
Tekirdağ, Türkiye

IBANESS,  University of Agribusiness and Rural Development/Bulgaria ve University "St. Kliment Ohridski" Faculty of Economics/Macedonia Ortak Organizasyonu

 

Değerli Meslektaşlarımız,

Sizi Tekirdağ şehrinde 9-10 Mart 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan ve IBANESS, University of Agribusiness and Rural Development/Bulgaria ve University  ve Makedonya’nın "St. Kliment Ohridski", Faculty of Economics/Macedonia tarafından organize edilen IBANESS Kongreler Serisine katılmaya davet ediyoruz. Kongreler serimiz, sosyal bilimler alanındaki farklı ülkelerden araştırmacıları bir araya getirmekte ve katılımcılara bilimsel çalışmalarını sunma, deneyimli uzmanlardan katma değeri yüksek geri–dönüşler alma, fikir alış-verişinde bulunma, yeni işbirlikleri ve ortak çalışmalara zemin hazırlama fırsatı sunmaktadır. Kongreye yalnızca sözlü sunumlar kabul edilmektedir. Kongrenin dili İngilizce ve Türkçe’dir.

Kongrede sunulan ve hakem denetiminden geçmiş tüm makaleler ISBN’li konferans CD’sinde yer alacaktır.

Özetlerinizi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-posta adresine gönderiniz.

Önemli Tarihler:

Özet Gönderimi Son Tarihi             : 15 Şubat 2019

Katılım Ücreti Ödeme Son Tarihi   : 25 Şubat 2019

Tam Metin Gönderimi Son Tarihi   : 1 Mart 2019

Kongre Programı Duyurulması       : 3 Mart 2019

Kongre Tarihi                                   : 9-10 Mart 2019

 

Katılım Ücreti: 300 TL

Not: Katılım ücreti; yazar ve katılımcı sayısına bakılmaksızın makale başınadır. Her bir ilave makale için ek olarak 300 TL ödenecektir.

 

İlginiz için şimdiden teşekkür ediyor, sizleri 9-10 Mart 2019 tarihlerinde Tekirdağ’da düzenleyeceğimiz uluslararası kongreye bekliyoruz.

Saygılarımızla,

IBANESS Kongre Düzenleme Komitesi-http://www.ibaness.org

 

 

XI.International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congresses Series

Call for Papers 
IBANESS Congresses Series-Tekirdag/Turkey 
9-10 March, 2019 
Organized by 

IBANESS, University of Agribusiness and Rural Development/Bulgaria

University "St. Kliment Ohridski", Faculty of Economics – Prilep/Republic of Macedonia

 

We would like to invite you to participate in the IBANESS Congresses Series in Tekirdag/Turkey which will bring together many distinguished social and behavioral science researchers from all over the world. Participants will find opportunities for presenting new research, exchanging information, and discussing current issues. Languages of the congress are Turkish and English.

All submitted full papers will be Included in the congress proceedings CD with ISBN.

You can e-mail your abstract to: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Important Dates:

Abstract Submission Deadline                      : February 15, 2019

Full Article Submission Deadline                  : March 1, 2019

Congress Programme                                   : March 3, 2019

Congress Date                                               : March 9-10, 2019

 

We look forward to receiving your submissions and seeing you on March 9-10, 2019 in Tekirdag, Turkey.

Sincerely,

 

IBANESS Congress Organization Committee - http://www.ibaness.org

Go to top